Knowledge & News

Algemene verordening gegevensbescherming

In Nederland is de Europese Privacyrichtlijn van 1995 geïmplementeerd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanwege grote (digitale) ontwikkelingen, wordt deze wetgeving echter niet meer toereikend geacht. Daarom is in mei 2016 …
Read more

Consultatieverslag wet transparant toezicht financiële markten

In juni van het afgelopen jaar werd door het Ministerie van Financiën het wetsvoorstel Wet transparant toezicht financiële markten ter consultatie aangeboden. Doel van de voorgestelde wet is het mogelijk maken van meer transparantie ten …
Read more

Innovatie in de financiële sector

In december 2016 hebben de AFM en DNB een document gepubliceerd waarin zij aangeven dat innovatie van essentieel belang is voor een gezonde markteconomie. Om die reden willen de toezichthouders meer ruimte bieden om deze innovatie …
Read more

Wetgevingsconsultaties

Op dit moment heeft de overheid twee voorstellen ter openbare consultatie voorgelegd, die relevant kunnen zijn voor u als beleggingsonderneming. Het betreft een internetconsultatie van de Uitvoeringswet Algemene verordening …
Read more

Subscribe to the Blanco newsletter

Subscribe to receive the latest Blanco news, articles and event invites.

Ask us anything about our solutions or our pricing.

Send your questions instantly by using the chat window below, or use the contact form.
Contact us

Let us talk you through our solutions and pricing, face-to-face.

Book a free online demonstration with one of our team members now.
Book a demo