Knowledge & News

Ontwikkelingen op het gebied van MiFID II

Nationaal

Alweer bijna 3 maanden geleden is het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese richtlijn MiFID II aangeboden aan de Tweede Kamer. De implementatie van MiFID II zal leiden tot een wijziging van de Wft.

Hier vindt u het wetvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting.

EU-lidstaten moeten per 3 juli 2017 de richtlijn MiFID II in de nationale wetgeving hebben verwerkt. 

Internationaal

MiFID II bestaat uit een verordening, een richtlijn (beiden Level 1) en een hele hoop uitvoeringsregels (Level 2). Hoewel MiFID II begin volgend jaar van toepassing moet worden, zijn nog altijd niet alle uitvoeringsregels definitief. Op de website van de Europese Commissie is een overzicht te vinden met daarin alle technical standards en hun status.

Regulatory technical standards (RTS) en implementing technical standards (ITS) zijn standaarden die de ESMA publiceert, waarna de Europese Commissie de standaarden kan goedkeuren. Een RTS geeft een nadere uitwerking van de Level 1‑regels. Een ITS is een standaard die de regels van MiFID II vertaalt naar de praktijk, zoals standaardformulieren, templates en procedures.

Subscribe to the Blanco newsletter

Subscribe to receive the latest Blanco news, articles and event invites.

Ask us anything about our solutions or our pricing.

Send your questions instantly by using the chat window below, or use the contact form.
Contact us

Let us talk you through our solutions and pricing, face-to-face.

Book a free online demonstration with one of our team members now.
Book a demo