Knowledge & News

Innovatie in de financiële sector

In december 2016 hebben de AFM en DNB een document gepubliceerd waarin zij aangeven dat innovatie van essentieel belang is voor een gezonde markteconomie. Om die reden willen de toezichthouders meer ruimte bieden om deze innovatie mogelijk te maken.

De AFM en DNB doen dit door vanaf januari 2017 Maatwerk voor Innovatie’ (regulatory sandbox) te introduceren, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ruimte die de wetgever biedt bij de interpretatie van regels. Er wordt meer gekeken naar het achterliggende doel van een regel. Daarnaast wordt bij nieuwe (technologische) ontwikkelingen opnieuw gekeken naar het bestaande beleid, zodat dit – indien nodig en mogelijk- kan worden aangepast.

Klik hier voor meer informatie over Maatwerk voor Innovatie.

Subscribe to the Blanco newsletter

Subscribe to receive the latest Blanco news, articles and event invites.

Ask us anything about our solutions or our pricing.

Send your questions instantly by using the chat window below, or use the contact form.
Contact us

Let us talk you through our solutions and pricing, face-to-face.

Book a free online demonstration with one of our team members now.
Book a demo