Knowledge & News

De Wetgevingskalender

3 juli 2016

Market Abuse Regulation (MAR). De verordening beoogt marktmisbruik te voorkomen en scherpt de bestaande regels met betrekking tot het tegengaan van marktmisbruik aan. MAR heeft rechtstreekse werking.

1 februari 2017

Wijziging Ngfro Wft. Beleggingsondernemingen zonder bankvergunning kunnen vermogensscheiding realiseren door middel van Wge-conforme bewaring. Daarnaast wordt onduidelijkheid weggenomen over de toepasselijkheid van de richtlijn en verordening kapitaalvereisten (CRD IV en CRR) en het beleggerscompensatiestelsel (BCS).

26 juni 2017

Vierde Anti-witwasrichtlijn. Aanscherping van de verplichting om cliëntenonderzoek te verrichten en ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Er wordt een meer risico-gebaseerde benadering gehanteerd en nieuwe categorieën instellingen vallen onder de wetgeving. De richtlijn wordt in Nederland in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) opgenomen.

31 december 2017

PRIIPS-verordening. De PRIIPS-verordening is van toepassing op een groot aantal beleggingsproducten en verzekeringsproducten met een beleggingscomponent dat aan retailbeleggers wordt verkocht. De verordening is van toepassing op ondernemingen die PRIIPS ontwikkelen, adviseren of verkopen, en ziet pp het opstellen en/​of verschaffen van een Essentiële-informatiedocument (Eid). De verordening heeft rechtstreekse werking.

3 januari 2018

MiFID II/​MiFIR. Doel van de Europese verordening en richtlijn is het repareren van tekortkomingen van MiFID I en het versterken van de ordelijke werking van de financiële markten en de bescherming van beleggers. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op beleggersbescherming, de georganiseerde handelsfaciliteit (OTF), rechtstreekse elektronische toegang, derdelandenbeleid beleggingsondernemingen, algoritmische handel, grondstoffenderivaten en positielimieten, productontwikkeling en productinterventie en de vergunningplicht. De verordening wordt omgezet in nationale wetgeving en zal met name een wijziging van de Wft inhouden.

13 januari 2018

PSD II. Aanpassing van de huidige PSD, zoals opgenomen in de Wft. De voornaamste wijzigingen zien op betaalinitiatiediensten (initiëren van een betaalopdracht op verzoek van de betaaldienstgebruiker voor een betaalrekening die wordt aangehouden bij een andere betaaldienstaanbieder) en op rekeninginformatiedienstverlening (faciliteren van beheer en de analyse van een of meerdere betaalrekeningen). De richtlijn word opgenomen in de Wft.

25 mei 2018

Algemene verordening gegevensbescherming. De regels met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens worden verder aangescherpt. Deze Europese verordening vervangt vanaf mei 2018 de huidige Wet bescherming persoonsgegevens.

Subscribe to the Blanco newsletter

Subscribe to receive the latest Blanco news, articles and event invites.

Ask us anything about our solutions or our pricing.

Send your questions instantly by using the chat window below, or use the contact form.
Contact us

Let us talk you through our solutions and pricing, face-to-face.

Book a free online demonstration with one of our team members now.
Book a demo